Vidinis Resursas
Erdvė, skirta pažinti, ugdyti ir įgalinti kiekvieno vidinius resursus

5 būdai pasirinkti veiklą, kad ji derėtų su tavo prigimtimi

Dirbdami mes praleidžiame kone trečdalį savo gyvenimo. Darbas yra ir bus neatsiejama mūsų gyvenimo dalis, kurią, be jokios abejonės, visi norime išpildyti kuo prasmingiau. Tačiau, kad ir kaip ten bebūtų, darbas toli gražu ne visiems kelia malonius jausmus. Nemalonūs jausmai nebūtinai reiškia, kad tas darbas nedera su tavo prigimtimi. Tačiau kodėl jau eilę metų dirbi tame pačiame darbe ir nebejauti vidinio džiaugsmo? Arba atvirkščiai – vis keiti darbą po darbo ir neatrandi to, kuris tave iš tikrųjų džiugintų? Arba ką tik baigei studijas ir nežinai, ką nori daryti toliau?

Dažnai taip nutinka dėl to, kad aklai tikime tuo, ką mums diktuoja aplinka, neįsigiliname į unikalią savo asmenybės konfigūraciją, neįsivertiname, ko norime iš tikrųjų, kokios vertybės mums yra asmeniškai svarbios, kokios stipriosios pusės mumyse dominuoja. Tėvų, draugų, visuomenės suformuota nuomonė stipriai įtakoja mūsų pasirinkimus. Kartais įtakoja taip, kad po to net nesugebame atskirti, kiek vienas ar kitas pasirinkimas yra mūsų pačių padarytas, o kiek įtakotas ir primestas kitų. Todėl dažnai nejausdami savo tikrųjų norų jaučiamės nelaimingi esamoje profesijoje, ar net negalime jos pasirinkti, todėl sustojame ir nieko dėl to nedarome, priimdami tai kaip normalią, daugumai būdingą būseną. Susitaikymas ir sustojimas nėra tinkamiausi sprendimai. Tokiu atveju labai svarbu suprasti – kas būtent tave stabdo, ką gali dėl to padaryti, kokia yra tavo unikali asmenybės konfigūracija ir kokie yra tavo esminiai poreikiai abejuose lygmenyse – kaip unikalios asmenybės, bei kaip žmogaus bendrai.

Priežastys, kodėl nejaučiame pasitenkinimo darbe, nuolat jaučiamės pavargę arba negalime rasti darbo/profesijos, kuris patiktų ir teiktų vidinį pasitenkinimą:

 1. Nepakankamas savęs pažinimas – savo stipriųjų/silpnųjų savybių nežinojimas arba nepriėmimas; esminių asmeninių vertybių nežinojimas arba nesivadovavimas jomis.

 2. Karjeros pasirinkimai yra padaryti remiantis primesta visuomenės ar aplinkos nuomone, o ne savo vidiniu noru.

 3. Darbe neužpildai 6 esminių žmogaus poreikių.

 4. Pasirinkta veikla/ savirealizacijos galimybės joje, nesutampa su tavo asmenine misija.

 5. Netinkamos intencijos puoselėjimas, dirbant pasirinktą darbą.

Atrasti darbą, kuris teiktų ne tik saugumą ir finansinį užtiktintumą, bet ir vidinį pasitenkinimą, suteiktų aukštesnę prasmę, kartais yra išties nelengva užduotis. Tad, kas gi yra tie aspektai, kuriems reikėtų skirti dėmesio renkantis veiklą, kad ji visapusiškai derėtų su tavo prigimtimi?

1: Savęs pažinimas

Viena iš dažniausiai pasitaikančių priežasčių, kodėl nesurandame sau patinkančios veiklos yra nepakankamas savęs pažinimas. Kai nejaučiame ar nuvertiname tai, kame esame geriausi, taip pat kai neįvertiname to, kas yra visai ne mūsų sritis, neatsižvelgiame į vertybes, kurios yra mums svarbios, dažnai yra sunku teisingai pasirinkti. Vienas kelias yra ieškoti ir pažinti save bandymo būdu, kitas kelias yra kuo anksčiau skirti pakankamai laiko savęs pažinimui. Žinoma būtų idealu, kad tuo pasirūpintų mūsų edukacinė sistema, kad ji padėtų nuo mažens ne tik pažinti ką kiekvienas individualiai sugeba geriausiai, bet ir padėtų stiprinti tas sritis. Taip pat idealiu atveju šeima padėtų tai atskleisti ir puoselėti nuo pat vaikystės. Tačiau atsižvelgiant į dabartinę situaciją, tikrai nemažai trūksta iki to gražaus vaizdo, tiek mūsų edukacinėje sistemoje, tiek ir daugumoje šeimų. Tad užaugus dažniausiai, tas auklėjimo ir mokymo programas tenka atsisijoti ir iš naujo ieškoti kokios yra mūsų tikros vertybės, kokios asmeninės stiprybės yra ryškiausios, o kurias dar reikia puoselėti, kiekvienam individualiai.

Kiekvienas iš mūsų turime kažką, ką sugebame atlikti geriau nei kiti. Gal tai sugebėjimas išlikti ramiam chaotiškose situacijose, kai visi aplinkui panikuoja, gal sugebėjimas perskaityti knygą per vieną valandą, o gal sugebėjimas suburti naujus žmones bendram tikslui. Kame tu esi geriausias? Mes visi turime savo ekspertines sritis, tik kartais to visai neįvertiname. Mums tai rodosi savaime suprantama ir, atrodo, kad tai gali atlikti bet kuris kitas žmogus. Tačiau savo stipriųjų asmenybės pusių pažinimas ir vertinimas karjeros prasme yra labai svarbus, nes:

 • Suteikia pasitikėjimo savimi.
 • Padeda fokusuotis ten, kur reikia.
 • Padeda tobulėti.
 • Padeda save pozicionuoti.
 • Padeda kilti karjeros laipteliais.
 • Žinojimas kame esi stiprus, padeda labiau pastebėti ir vertinti kitų stipriąsias savybes.

Asmeninės savybės gali būti dviejų rūšių: įgimtos arba įgytos. Įgimtos dažniausiai gali būti charakterio ar būdo savybės. Pavyzdžiui, vieni žmonės būna labiau intravertiški, kiti ekstravertiški jau nuo pat gimimo. Kaip pavyzdys, intravertiško žmogaus išskirtinė savybė galėtų būti gebėjimas susikaupti, sutelkti dėmesį į vieną kažkokią užduotį, o ekstraverto – suburti naujų žmonių komandą vienam tikslui. Įgytos savybės įgyjamos per gyvenimą, dažniausiai fokusuojant į tą veiksmą ar veiklą daugiausiai dėmesio. Įgytos savybės formuoja asmenybę. Nuolat klausk savęs: “Kokios yra mano stipriosios savybės? Kokiems veiksmams mano artimieji, draugai ar kolegos atiduoda man pilną sprendimų laisvę?”.

2: Tikri pasirinkimai

Daug kur yra skatinama savęs klausti - "Ko iš tikrųjų aš noriu?", "Kodėl darau tai, ką darau?" ir pan. Ir tai nėra blogai, tiesiog ar sąmoningai pastebime, kas atsako į šiuos sau užduodamus klausimus?

Mumyse reiškiasi daug skirtingų vaidmenų: draugas, tėvas, mama, vadovas, darbuotojas, dukra ir pan. Psichologas, koučingo treneris Timothy Gallwey visus tuos vaidmenis vadina Socialiniu Aš. Esmė tame, kad nei vienas iš šių vaidmenų nėra Tikrasis Tu. Tai yra tų socialinių grupių, kurioms priklausai, ar su kuriomis save identifikuoji, sukurti rėmai, nuostatos ar kiti subjektyvumai.

Kai tam tikroje situacijoje išsikeli sau klausimą "Kas yra tai, ko tu nori?", ar pastebi, kuris "Tu" atsako į šį klausimą?

Dažnai tai nėra Tikrasis Tu. Dažnai atsakymai būna įtakoti tam tikro socialinio vaidmens, su kuriuo mes save identifikuojame konkrečioje situacijoje. Geriau pažinus savo asmenines vertybes, bei nuolat ugdant savo sąmoningumą, galime išmokti atskirti ar iš tikro savęs ar iš kažkurio tavo socialinio vaidmens ateina atsakymai.

3: Esminiai 6 žmogaus poreikiai

Kitas labai svarbus aspektas norint rasti pasitenkinimą darbe – suprasti ir priimti savo kaip žmogaus esminius poreikius. Vienas žymiausių amerikiečių motyvatorių, asmeninio augimo trenerių Tony Robbins išskiria tokius pagrindinius poreikius, kuriuos svarbu išpildyti darbe:

 1. Užtikrintumas, stabilumas. Tai saugumo, stabilumo, komforto poreikis. Į jį įeina finansinis saugumas, gyvybės saugumas (kiek jaučiuosi saugus savo darbo vietoje), saugumas dėl užimamos vietos, dėl sveikatos.

 2. Įvairovė. Tai yra poreikis, kad būtų pakankamai galimybių pokyčiams, būtų įvairovės ir gyvybės veikloje, kitaip tariant, nebūtų per daug monotoniškos užduotys.

 3. Įvertinimas, reikšmingumas. Tai poreikis būti ypatingam ir būti įvertintam.

 4. Santykiai, ryšys su kitais. Poreikis turėti ryšį su žmonėmis, poreikis būti priimtam.

 5. Augimas. Poreikis nuolat augti ir tobulėti.

 6. Davimas. Poreikis sukurti vertę daugiau žmonių nei tik sau asmeniškai.

Pas kiekvieną žmogų vieni ar kiti poreikiai gali būti daugiau ar mažiau išreikšti pagal tai, kiek jų patenkina ir kitose gyvenimo srityse. Tačiau šie poreikiai yra vienareikšmiškai svarbūs visiems žmonėms. Pabandyk įsivertinti kiek išpildai šiuos poreikius savo esamoje ar buvusiose veiklose dešimtbalėje sistemoje, kur 1 - vertini labai blogai, o 10 - vertini labai gerai. Įsivertinus pamatysi, ko labiausiai trūksta ar trūko veikloje, kurioje nejautei pasitenkinimo.

4: Išvien su asmenine misija

Remiantis vedų psichologija, kiekvienas iš mūsų ateidamas į gyvenimą turime savo asmeninę misiją. Ji nebūtinai turi būti susijusi su darbine veikla, tačiau turi eiti išvien su ja, jokiu būdu neturi jos užgožti ar trukdyti jai realizuotis. Asmeninė misija gali būti labai plati, kaip antai “skleisti šviesą ir meilę”, “padėti kuo daugiau žmonių pasiekti harmoniją”, “padėti skurstantiems”, o taip pat gali būti labai konkreti “padėti valstybei atgauti nepriklausomybę”, “pakeisti edukacinę sistemą” ir pan. Yra įvairių kelių savo misijai atrasti. Pagal vedų psichologiją, individualią žmogaus misiją galima nustayti pasitelkiant astrologijos mokslą.

5: Tinkama intencija

Besirinkdamas veiklą ar jau darydamas tai, ką darai, atidžiai pastebėk intenciją – dėl ko tai darai? Savanaudiškos intencijos puoselėjimas ilgainiui sukelia nuovargį ir beprasmybės jausmą. Jei kažką darydamas jauti nuovargį ir mažai energijos, paklausk savęs – dėl ko tai darai? Tikėtina, kad atsakymas bus labai apribojantis: “dėl pinigų”, “dėl saugumo”, “dėl pripažinimo” ir kt. Net jei iš pradžių tokia intencija tau suteikia pasitenkinimą, savanaudiškos intencijos puoselėjimas vis vien labai greitai įsuks į žemo energingumo ratą. Jei savyje atradai tokius atsakymus (beje, kuriuos dažnai sunku pripažinti), paklausk savęs tokių klausimų:

 • Kokie mano atliekami veiksmai padeda kitiems žmonėms/pasauliui?
 • O kaip darydamas visa tai, ką darau, aš sukuriu vertės kitiems?
 • Ką galiu daryti kitaip savo veikloje, kad sukurčiau daugiau vertės kitiems?

Rinkdamasis ar pradėdamas naują veiklą visada pasitikrink, kokia pirminė intencija tave skatina tai daryti. Jei gali sau nuoširdžiai atsakyti, kad tai savanaudiška intencija, paklausk savęs – kaip šioje veikloje gali ją transformuoti į nesavanaudišką? Jei tai neįmanoma šioje veikloje – ieškok kitos, kuri bus naudinga ne tik tau asmeniškai, bet ir padės daugiau žmonių.

Tik aukštesnė intencija, jos puoselėjimas gali padėti jaustis energingam ir suteikti vidinį pasitenkinimą. Nes taip veikia visata (mano asmeniniu suvokimu) – jei eini ten, kur yra teisinga ir tikra – jautiesi gyvybingas ir energingas, o jei renkiesi neteisingas veiklas ar darysi jas vedinas tik savanaudiškų intencijų, energija kris. Mano akimis tai yra nuostabus dieviškas mechanizmas, vedantis mus šviesos keliu.

Ilgai ieškojau sau tinkamos veiklos, vis užduodama klausimą “Kokia veikla, koks darbas mane džiugintų? Kokia veikla man labiausiai tiktų?". Kuo toliau tuo labiau įsitikinu, kad ne pats objektas, ne tinkamos veiklos pasirinkimas yra svarbiausias, o pirmiausia intencija – dėl ko tai darau? Mano suvokimu, tinkamos intencijos puoselėjimas yra aukčiausiai visų prieš tai minėtų aspektų. Jeigu darai veiklą vedinas tikrų ketinimų padėti platesniam ratui, negu tik sau ir savo šeimai, tau neišvengiamai seksis ir tu jausi vidinį pasitenkinimą darydamas tai, ką darai.

Daug skirtingų veiklų gali tikti mūsų asmenybių tipams, ir idealu, kai ją pasirinkdami atsižvelgiame į savo asmeninę konfigūraciją bei vertybinius įsitikinimus, tačiau energiją bei vidinį džiaugsmą stipriausiai augina arba mažina mūsų puoselėjama intencija.

Puoselėkime kilnias intencijas ir ilgainiui pastebėsime, kad energijos yra vis daugiau ir daugiau, o vidinį pasitenkinimą dirbant jaučiame vis dažniau.